Kadın Hastalıklarının Laparoskopik Tedavisi

Jinekolojik hastalıklarda laparoskopik yöntem ile göbek deliğinden ve karın alt bölgesinde açılan 3 – 5 mmlik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile açık cerrahilerde yapılan hemen hemen tüm ameliyatları yapma olanağı vardır.

 

Laparoskopik Kadın Hastalıkları Ameliyatları Hangi Hastalıklara Uygulanır

Yumurtalık kistleri, dış gebelikler, myomlar, kısırlık tedavisi cerrahileri, endometriozis, rahim alınması, rahim sarkması ve jinekolojik kanser cerrahileri laparoskopik yöntemle yapılabilen ameliyatlara örnek olarak verilebilir. Yeterli laparoskopik  cerrahi tecrübesine sahip kliniklerde laparoskopik ameliyatlar karın açılarak yapılan ameliyatlar ile benzer sonuçlar vermektedir.

 

Laparoskopik Kadın Hastalıkları Ameliyatlarının Avantajları Nelerdir

Laparoskopinin en önemli avantajları hastanede yatış süresinin daha kısa olması, ameliyat sonrası daha az ağrı olması ve iyileşme süresinin daha hızlı olmasıdır.  Özellikle genç ve henüz doğum yapmamış hastalarda açık cerrahi sonrası karın içerisinde oluşabilecek yapışıklıklar ve bunlara bağlı daha sonra ortaya çıkabilen sorunlar (tüplerin kapanması, yumurtalıkların ve barsakların yapışması vb.) laparoskopik cerrahi ile çok daha az oranda görülmektedir. Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında laparoskopik yöntem ile yapılan ameliyatların diğer önemli bir avantajı ise açık cerrahide yapılan geniş kesilere bağlı komplikasyonların (enfeksiyon, yara açılması ve fıtık) çok daha az olması ve yara izinin açık cerrahiye göre çok daha az olmasıdır.

 

Laparoskopik Kadın Hastalıkları Ameliyatları Herkese Uygulanabilir mı?

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen jinekolojik cerrahilerin büyük kısmı artık laparoskopik yöntemlerle yapılmaktadır. Yakın gelecekte de hemen hemen tüm cerrahilerin kapalı yöntemlerle yapılacağı öngörülmektedir. Laparoskopik cerrahinin bu avantajları nedeniyle hastanın cerrahi tedavisinde laparoskopi olmasına engel olacak bir sağlık sorunu yoksa ve cerrahın yeterli tecrübesi varsa ameliyat laparoskopik olarak gerçekleştirilmelidir.